psihoanaliza Ljubljana za razreševanje psihološke simptomatike

Psihoanaliza kot metoda zdravljenja duševnih stisk

Psihoanaliza ali psihoanalitična psihoterapija je najpogosteje označena kot metoda za zdravljenje duševnih stisk s pomočjo psiholoških sredstev. Zlasti temelji na razkrivanju mehanizmov, ki se jih ne zavedamo. Loteva se razreševanja razne telesne in psihološke simptomatike.

Ljudje strokovnjake za psihoanalizo najpogosteje iščemo v večjih mestih, ker menimo, da tam delujejo najboljši, zato ni nič nenavadnega, da pri iskanju takšnega strokovnjaka preko spleta v brskalnik najpogosteje vpišemo kar psihoanaliza Ljubljana.

Potek psihoanalize

Če vas torej zanima psihoanaliza Ljubljana, se pozanimajte tudi o tem, kako poteka sam proces. Pri psihoanalitični psihoterapiji se boste udobno namestili na kavč – lahko sedite ali ležite. Na takšen način se boste bistveno lažje sprostili. Psihoanalitik pa ves čas obravnave sedi na stolu poleg vas.

psihoanaliza Ljubljana za zdravljenje duševnih stisk
Vas zanima kako poteka proces zdravljenja? Pri psihoanalitični psihoterapiji psihoanaliza Ljubljana se boste sede ali leže udobno namestili na kavč, da se boste lahko sprostili in povedali, kakšne težave bi radi rešili.

Pri psihoanalizi boste lahko pripovedovali o vsem, kar vam bo padlo na misel – lahko tudi o tem, za kar menite, da je povsem nesmiselno. Če se vam nekaj upira, je pomembno, da to z besedami poveste psihoanalitiku.

Primerjava psihoanalize z drugimi metodami zdravljenja

Drugi pristopi so v primerjavi s psihoanalizo seveda hitrejši in ravno tako učinkoviti. Kljub temu pa je treba poudariti, da se pogosto zgodi, da pri drugih metodah stvari ne predelamo dovolj dobro.

Storitev psihoanaliza Ljubljana vam bo dala dobro vedeti, da njen cilj ni zgolj odstranjevanje motečega bolezenskega simptoma, na primer fobije. Ne gre namreč samo za simptomatsko usmerjeno terapijo. Čeprav so simptomatsko usmerjeni pristopi lahko zelo uspešni, pa se hitro pripeti, da konflikt  oziroma travma ni dobro razrešena. Posledično se znova lahko pojavi, in sicer v obliki drugega simptoma.

YouTube video
Psihoanaliza in psihodinamične terapije

Drugi številni pristopi so torej lahko dobri, kot neke vrste prva pomoč. Po drugi strani pa psihoanalitični pristopi zagotavljajo osredotočanje na strukturne spremembe osebnosti, katerih posledica je prav rako razrešitev in odstranitev simptoma, ki je za klienta moteč.

Dolgotrajen in izjemno oseben proces

Vemo, da soočanje z notranjim doživljanjem, ki nas lahko pripelje v stisko, ni lahko. Poleg čustvene opore zato potrebujemo tudi določen čas, da se lahko dovolj dobro privadimo na nova spoznavanja o sebi. Posledično je psihoanaliza v Ljubljani navadno dolgotrajen pa tudi precej osebni proces. To lahko traja od nekaj mesecev pa tudi do nekaj let.

Drugo v isti kategoriji: