kaj je webmail

Učinkovit in hiter način dostopa do elektronske pošte

Mnogo današnjih računalniških tehnologij komunikacije deluje preko oblaka. Tako nam je omogočen neomejen dostop do programov in raznih storitev, ki so ključne za opravljanje številnih aktivnosti. Vsaka webmail prijava je dober primer storitve v oblaku, saj potrebujemo le dostop do spleta. Omenjen dostop do spletne pošte je ključen za ljudi, ki veliko potujejo ali uporabljajo splet. Vsi podatki se shranjujejo na oddaljenem strežniku ali več strežnikih. To pa pomeni, da se vsa elektronska pošta shranjuje na varnem mestu. Okvare računalnika ali virusi tako ne morejo ogroziti shranjene pošte, saj se primarno ne nahaja samo na našem računalniku.

Kaj je webmail?

Uporaba elektronske pošte je nedvomno spremenila svet na bolje. Živimo v tehnološki dobi, ki nam omogoča skorajda takojšnjo komuniciranje z ljudmi na drugem koncu sveta. Če že poznamo klasično pošto preko interneta, kaj je webmail potem? To je tehnologija zelo podobna klasični elektronski pošti, vendar s to razliko, da od uporabnika ne zahteva nobenih posebnih aplikacij. Vsi elementi za delovanje se nahajajo na oddaljenem strežniku. Uporabnik pa se mora samo povezati do omenjenega strežnika preko spletnega brskalnika, da lahko pošilja in prejema sporočila.

kaj je webmail
Webmail je tehnologija zelo podobna klasični elektronski pošti, vendar od uporabnika ne zahteva nobenih posebnih aplikacij. Vsi elementi za delovanje se nahajajo na oddaljenem strežniku.

Tudi mnogi podjetniki se soočajo z vprašanjem, kaj je webmail? To pa zato, ker jim ponudniki gostovanja pogosto ponudijo omenjeno storitev poleg najema strežnika in zakupa domene. Priporoča se, da za uporabo poslovne komunikacije ne uporabljamo klasičnih ponudnikov elektronske pošte. To pa zato, ker v večini primerov ne bomo mogli uporabljati domenskega imena podjetja, kar lahko izgleda dokaj neprofesionalno.

Webmail prijava je zelo priročna

Dandanes je skoraj nemogoče, da ne bi uporabljali elektronske pošte za osebne in poslovne namene. Na izbiro imamo mnogo ponudnikov brezplačnih storitev pošiljanja in prejemanja pošte. Niso pa vsi primerni za poslovno uporabo.

Uporaba webmail prijave v elektronski poštni račun je zelo varna in priročna. To pa zato, ker dostopamo do shranjene elektronske pošte na oddaljenem strežniku. Omenjen strežnik hrani vsa prejeta in poslana sporočila, kot tudi kontakte posameznikov in podjetij s katerimi komuniciramo. 

Vsaka webmail prijava nam omogoča dostop do vseh naših prejetih in poslanih sporočil. Tako ne potrebujemo posebnega operacijskega sistema, računalnika ali druge naprave, da preberemo pomembna sporočila. Potrebujemo pa dostop do spleta in spletni brskalnik, ki sta glavna dva elementa za dostop do storitev pošte v oblaku.

Prijava v webmail je zelo preprosta

Uporabnost kateregakoli programa ali aplikacije v našem računalniku je močno odvisna od preprostosti uporabe in hitrosti. Ne Glede na to, kakšen vmesnik ima prijava v webmail, je ta vedno zelo preprosta. Potrebujemo svoje uporabniške ime ali poštni naslov in geslo. Ko vpišemo omejene podatke, nas brskalnik poveže s strežnikom, kjer se nahaja elektronska pošta. Na vpogled imamo vse poslane in prejete elemente pošte, kot tudi osnutke.

YouTube video
Kako poteka webmail prijava v elektronski poštni račun?

Današnje moderne računalniške naprave nam omogočajo prijavo v webmail ne glede na to, kje se nahajamo. Podprti so tudi skoraj vsi spletni brskalniki, saj so zahteve za storitev uporabe elektronske pošte v oblaku zelo majhne. Vse, kar potrebujemo je brskalnik, ki podpira HTML spletno kodo in povezavo preko HTTPS protokola.

Drugo v isti kategoriji: