Kako izbrati primerne stružne ploščice?

Če želimo izdelati najboljši možni izdelek, je med drugim pomemben pravilen pristop do izbora ploščic za stružne nože.

Stružne ploščice, ki so primerne za vašo obdelavo, se izberejo glede na to, kakšen bo končni izdelek, kaj je njegov namen oziroma uporaba. Ko točno poznate kakovost materiala, velikost, trdoto, končno površinsko obdelavo in končno obliko, se boste lahko precej lažje odločili za primeren izbor orodja.

Oznake na stružnih ploščicah

Za stružne ploščice je značilno, da so označene po ISO standardih. To pomeni, da lahko naročate enako obliko ploščic za struženje kljub različnim dobaviteljem. Pomembno je namreč, da so kompatibilne z vašim orodjem.

Pri izdelavi kakovostnega končnega izdelka ima pravilna izbira orodja ključno vlogo.

Prva oznaka oziroma označba stružne ploščice narekuje osnovno obliko stružne ploščice iz tlorisnega pogleda. Če je oznaka S, to pomeni, da je kvadratna. Oznaka T pomeni, da je trikotna, da ima 3 ali 6 stružnih robov, običajno gre v tem primeru za univerzalno ploščico na manjših premerih. Za grobo obdelavo se uporabljajo stružne ploščice z oznako C, ki pomeni, da so romboidne. Takšne ploščice lahko prenesejo večje obremenitve, slabše pa delujejo pri dolgih paličastih obdelovancih.

Druga oznaka stružne ploščice predstavlja prosti kot pod rezilnim robom. Če je druga oznaka v obliki črke N, to pomeni, da pod rezilnim robom ni prostega kota oziroma je ta nič stopinj. Če je na primer oznaka v obliki črke C, pa to pomeni, da je prosti kot pod rezilnim robom 11 stopinj. Prosti kot pod stružnim robom seveda igra izjemno pomembno vlogo, in to v različnih primerih. Za fino obdelavo je na primer potrebno izbrati stružne ploščice s prostim kotom pod stružnim robom.

Smernice za struženje posamičnih materialov

Stružne ploščice torej vključujejo oznake, ki označujejo obliko in namen lomilcev na ploščicah za stružne nože. Prav tako kakovost pa tudi sam nanos zgornje plasti karbidne trdine. Oznake se seveda od proizvajalca do proizvajalca lahko razlikujejo. Specificirane so v primerjalnih tabelah.

YouTube video

Na embalaži za ploščice za struženje pa so poleg oznak navedene še smernice za struženje posamičnih materialov. Smernica z oznako P pomeni, da so ploščice namenjene struženju jekla in jeklenih zlitin. Črka N pove, da so ploščice namenjene za struženje aluminija in nekovin. Črka H pa denimo narekuje struženje jekel odpornih proti visokim temperaturam.

Drugo v isti kategoriji: