Kdaj se izplača odškodnina za poškodbo na delovnem mestu?

Glede na Zakon o delovnih razmerjih, delodajalec delavcu odgovarja za škodo, ki mu je nastala pri delu ali v zvezi z njim, kar pomeni da se mu izplača odškodnina za poškodbo na delovnem mestu v vseh primerih, ko se delavec pri delu poškoduje in je za nastalo škodo odgovoren delodajalec.

Delodajalec je namreč zakonsko dolžan poskrbeti za varno delovno okolje, v katerem mora biti poskrbljeno, da se preprečijo vse predvidljive okoliščine, ki bi lahko povzročile delovno nesrečo. Pri tem se morajo upoštevati vsi pravni in varnostni predpisi. Prijava poškodbe pri delu je nujna, če pri nesreči na delovnem mestu pride do poškodbe delavca.

V primeru poškodbe pa je delavec upravičen tudi do odškodnine

Delodajalec je objektivno odgovoren za nezgodo pri delu, kadar je njegova dejavnost povezana z delom z nevarnimi stvarmi ali z opravljanjem nevarne dejavnosti. Med nevarne stvari sodijo kemikalije ali nevarni stroji ali orodja, med nevarne dejavnosti pa štejemo gradbeno dejavnost, kemična dejavnost ali razna dela na višini.

Če se v zgoraj omenjenih situacijah zgodi nesreča pri delu, potem delavcu pripada odškodnina za poškodbo na delovnem mestu. Le ta pa se izplača tudi v primerih, ko niso bili izpolnjeni zadostni varnostni ukrepi ali pa je bila nesreča posledica neizvajanja varstva pri delu.

Odškodnina za poškodbo na delovnem mestu je zahtevek, ki je naslovljen na zavarovalnico

Potrebno je vedeti, da imajo delodajalci običajno za primer takšnih nesreč na delovnem mestu, zavarovano splošno civilno odgovornost pri zavarovalnicah, kar pomeni, da je odškodnina za poškodbo na delovnem mestu izplačana s strani zavarovalnice in ne delodajalca.

Odškodnina za poškodbo na delovnem mestu vam bo izplačana, če bo odškodninski zahtevek pravilno podan. V tem primeru je potrebno poskrbeti za vso potrebno dokumentacijo kot je na primer prijava nezgode pri delu, zapisnik o nastanku nezgode, fotokopije zdravstvene kartoteke, izjave prič, izjava oškodovanca in potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela.

Drugo v isti kategoriji: