prodaja računalnikov

Prodaja računalnikov v prednovoletnem času

prodaja računalnikov
Kljub temu, da je računalnik danes delovno orodje, ki ga potrebujemo vsak dan, je prodaja preko leta bolj kot ne konstantna, opazna sta le dva manjša in en velik odmik, kjer prodaja računalnikov skokovito naraste.
Manjši odklon v pozitivno smer lahko pazimo ob koncu šolskega leta, ko starši očitno nekoliko pogosteje otrokom kot nagrado za uspeh pri šolanju kupijo nov računalnik, zaradi novega šolskega oziroma študijskega leta pa je nekaj več prodaje tudi ob začetku jeseni. A to je bolj kot ne neprimerljivo z velikim skokom, ki se na področju prodaje računalnikov pripeti v prednovoletnem času.
Prednovoletni čas je dejansko čas velikih nakupov tako za zasebne fizične osebe, kot podjetja in podjetnike. Računalniki so danes dostopni po precej sprejemljivih cenah, zato ni nič nenavadnega, da so v darilih pod božičnim drevescem prav PCji, prenosniki in tudi računalniške tablice. Fizične osebe kupijo v tem času precej več računalnikov kot običajno.
Še večji oziroma glavni razlog, da se prodaja računalnikov in računalniške opreme (tako strojne kot programske) v tem času poveča, pa so seveda nakupi podjetij. Pred koncem fiskalnega leta mora marsikatero podjetje poskrbeti za nove investicije oziroma znižati svoj dobiček, zato so takrat tudi vlaganja v računalniško opremo in nove računalnike največja.
Na kaj pa je treba biti pri nakupu pazljiv? Predvsem je pomembno to, ali so računalniki kupljeni skupaj z programsko opremo ali ne – od tega je namreč odvisno, kakšna bo amortizacijska stopnja. Če kupite računalnik, na katerem so že naloženi osnovni programi (Word, Excell, Power point in podobno), boste namreč prejeli le en račun: račun za računalnik. V kolikor kupite strojno opremo ločeno od programske, pa bosta na računu tudi zavedeni dve različni stvari.

Drugo v isti kategoriji: