Optimizacija strani

Vedno, ko v iskalnik vnesete iskalni niz in pritisnete tipko enter, dobite seznam rezultatov – spletnih strani, ki vsebujejo ta iskalni niz. Uporabniki najpogosteje obiščejo spletne strani, ki so najvišje na seznamu, saj menijo (tako kot tudi iskalnik sam), da iskalnemu nizu še najbolj ustrezajo. Če ste se kdajkoli spraševali, zakaj so nekatere strani na seznamu višje kot druge, je to zaradi močne spletne marketinške strategije, ki se imenuje optimizacija spletnih strani. Optimizacija prinaša promet s spletnih iskalnikov na določeno spletno stran. Je tehnika, ki pomaga iskalnikom neko spletno stran najti in jo na seznam uvrstiti višje, pred milijoni ostalih strani, ki vsebujejo identičen iskalni niz.

Ko hočemo o optimizaciji izvedeti več, se moramo najprej zavedati, da iskalniki niso ljudje. Čeprav je to vsem jasno, tiči razlika v tem, da ljudje na iskalni niz gledamo povsem drugače kot iskalniki, ki podatke le suhoparno procesirajo. Tehnologija hitro napreduje, vendar iskalniki vseeno niso inteligentna bitja, ki lahko občudujejo lepoto odlično oblikovanega avtomobila, se sprostijo ob zvoku flavte ali navdušijo nad scenografijo v prizoru filma. Iskalniki le pregledujejo svetovni splet in se ukvarjajo s tekstovnimi podatki, iz katerih razbirajo, kakšna je vsebina na določeni spletni strani. Ta hitra razlaga sicer ni ravno najbolj natančna, saj poleg pregledovanja iskalniki spletne strani tudi indeksirajo, podatke procesirajo, ustreznost rezultatov ocenjujejo ter jih prikazujejo.

Iskalniki s programi, ki jih imenujemo pajki, v kar najkrajšem času pregledujejo svetovni splet, ki obsega več kot 20 milijard spletnih strani. Pajki jih zato ne obiskujejo neprestano in kaj hitro se lahko zgodi, da iskalnik spletne strain ne obišče tudi več tednov zapored. Prav zaradi tega je spletno strano potrebno indeksirati. Indeksirana stran je tako shranjena v velikanski podatkovni bazi, v kateri iskalniki povezujejo najprimernejše besede in izraze z vsebinami na straneh. Zgodi se, da iskalniki vsebine na spletni strani ne preberejo najbolj natančno. Vsebino je torej potrebno optimizirati, da bo iskalnik spletno stran uvrstil višje na seznamu rezultatov. Za to skrbi optimizacija, ki vsebini doda pravilne oznake in jo pravilno umesti na splet, tako, da jo iskalniki povsem razumejo.

Ko uporabnik vpiše iskalni niz, ga iskalnik procesira – niz primerja z identičnimi nizi, ki jih vsebuje podatkovna baza indeksiranih strani. Ker iskalni niz vsebuje ogromno število spletnih strani, iskalnik oceni ustreznost rezultatov. Za izračun relevantnosti obstaja več različnih algoritmov in vsak izmed njih se ukvarja s pogostostjo iskalnega niza na določeni spletni strani, s povezavami na spletno stran iz drugih spletnih strani (backlinki) ter z metatagi. Prav zaradi tega različni iskalniki prikažejo različne sezname rezultatov. Znano je, da vsi največji iskalniki (Yahoo!, Google, Bing) periodično zamenjujejo algoritme za izračun ustreznosti in prav zato je pomembno, da je optimizacija ena izmed poglavitnih nalog uspešne spletne strani, saj mora nujno biti v koraku s časom.

Zadnji korak v delovanju iskalnika je prikazovanje rezultatov. Velikokrat se zgodi, da iskalnik sicer pravilno prebere vsebino spletne strani, vendar jo kot rezultat ne prikaže ravno tako natančno. Najpomembnejše je, da rezultate, ki prikazujejo vašo spletno stran, prikazuje čimbolj čisto, preprosto in jasno. Tudi za to poskrbi optimizacija spletnih strani.

Drugo v isti kategoriji: