Slovensko javno zdravstvo in dodatno zavarovanje

Slovenski zdravstveni sistem se napaja iz dveh poglavitnih virov financiranja in sicer sta to: dodatno zavarovanje in obvezno zavarovanje. Zavarovanci plačujejo premije, ki se stekajo v zdravstveno blagajno. V zadnjih letih pa lahko opazimo, da se čedalje več pravic, ki jih je prej pokrivalo obvezno zavarovanje, sedaj selijo pod področje, ki ga pokriva dodatno zavarovanje. Eden izmed glavnih razlogov za to so čedalje višji izdatki za zdravstvo. Zdravstvene storitve se dražijo, kar je povezano predvsem z napredkom v zdravstvu in če želi slovensko javno zdravstvo vključiti sodobne medicinske pristope, mora seveda za to plačati.

Eden izmed pomembnih razlogov, zakaj dodatno zavarovanje pokriva čedalje več zdravstvenih storitev pa je tudi dejstvo, da se slovensko prebivalstvo precej hitro stara. Starejša populacija pa potrebuje več zdravstvenih storitev. Obvezno zavarovanje preprosto ne bi moglo kriti teh pritiskov in zato breme prevzema dodatno zavarovanje.

V zadnjih mesecih se veliko govori v medijih o tem, da se bo cena za obvezno zdravstveno zavarovanje povišala. Očitno dodatno zavarovanje ne pokriva dovolj velik delež porabe v zdravstveni blagajni, tako da je takšno povišanje postalo edina možna opcija. Takšno dogajanje kaže tudi na to, da lahko pričakujemo, da se bo nekoč tudi dodatno zavarovanje povišalo. Zavarovanci bodo morali plačevati višje premije, kot jih sedaj.

Vsi tisti, ki ne plačajo dodatno zavarovanje, morajo iz lastnega žepa plačati delež zdravstvenih storitev, ki jih ne krije obvezno zavarovanje. Cena za zdravstvene storitve so v javnem zdravstvo razdeljene na dva dela. En del krije obvezno drugi del pa dodatno zavarovanje. V primeru, recimo, da bi koristili prevoz rešilnega vozila, ki bi ne bil nujen za vaše življenje, ne bi imeli pa obveznega zavarovanja, bi morali iz lastnega žepa plačati kar 90 odstotkov tega prevoza. Zato je pomembno, da dodatno zavarovanje redno plačujete, saj boste v nasprotnem primeru morali zdravstvene storitve vsaj v določenem deležu poravnati sami.

Vzajemno zavarovalnico najdete tukaj.

Slovensko javno zdravstvo in dodatno zavarovanje

Drugo v isti kategoriji: