Kako se dopolnilno zavarovanje razlikuje od obveznega zavarovanja?

V Sloveniji se zdravstveno zavarovanje deli na dva dela: obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zavarovanje. Dopolnilno zavarovanje lahko sklenete pri treh slovenskih zavarovalnicah: AdriaticSlovenia, Vzajemna in Triglav zdravstvena zavarovalnica. Zavarovanje pa se lahko sklene kar preko interneta, en primer http://dopolnilnozavarovanje.si/.kako-se-dopolnilno-zavarovanje-razlikuje

Obvezno zavarovanje je osnova celotnemu zdravstvenemu zavarovanju. Uredi se ga na enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, ki se nahaja v vsaki občini. Sopomenka za obvezno zdravstveno zavarovanje je osnovno zavarovanje. Brez obveznega zavarovanja ne moram skleniti dopolnilnega, saj kot že ime pove dopolnilno le dopolnjuje obveznega. Če bi torej sklenili samo dopolnilno zavarovanje, le to nebi veljalo brez obveznega zavarovanja in plačati bi morali polno ceno zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov. Ko sklenemo oboje pri zdravniku nimamo nobenih doplačil za zdravstvene storitve, zdravila ali medicinske pripomočke.

Dopolnilno zavarovanje si morajo, oziroma je priporočljivo urediti vsi, ki so zaposleni, so izgubili status študenta ali dijaka ali pa so študenti starejši od 26 let. Priporočljivo je, da se ga sklene čimprej oziroma preden se izteče en mesec od nazadnje obnovljenega obveznega zavarovanje, oziroma preden pride do bolezni ali nezgode, saj v nasprotnem primeru pademo v 3 mesece čakalne dobe, kar pomeni, da moramo tri mesece plačevati vse stroške doplačil zdravstvenih storitev, zdravil in drugih medicinskih pripomočkov. Poleg treh mesecev pa dobimo še permanentno premijo, ki znaša 3% stroškov na vsako leto, ko nismo plačevali zavarovanja.

YouTube video

Procentualno v Sloveniji dopolnilno zavarovanje krije različen delež stroškov, odvisno od zdravstvene storitve oziroma zdravil ali drugih pripomočkov. Obvezno zdravstveno zavarovanje po navadi krije približno 70% delež stroška zdravstvenih storitev oziroma zdravil in ostalih medicinskih pripomočkov, če imamo sklenjeno še dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa nam ta pokrije še ostal delež stroškov torej 30%. Te stroški doplačil so lahko zelo veliki, in če nimamo sklenjenega dodatnega zavarovanja, jih moramo odplačati sami, tako da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje res splača skleniti.

Drugo v isti kategoriji: