čiščenje greznic

Čiščenje greznic je enostavno!

V Sloveniji je še vedno veliko naselij, kjer ni poskrbljeno za javno kanalizacijo. Na teh lokacijah so bile nekdaj dovolj pretočne greznice, prav kmalu pa bodo te prepovedane. Vsako gospodinjstvo bo moralo na lastne stroške poskrbeti za malo čistilno napravo.čiščenje greznicZakaj so greznice nezaželene? Predvsem zato, ker močno obremenjujejo okolje, saj je v greznični gošči veliko nitratov – in ravno zaradi tega velja na tem področju precej stroga zakonodaja. Ta predpisuje, da je potrebno za čiščenje greznic oziroma njihovo praznjenje poskrbeti vsaka tri leta, greznično goščo pa je treba oddati na čistilno napravo, kjer se nitrati in druge zdravju škodljive snovi lahko razgradijo na gniliščih, ter tako ne obremenjujejo okolja. Za praznjenje oziroma čiščenje lahko poskrbijo zgolj pooblaščena podjetja, ki so za to zakonsko pooblaščena.
Zakaj so greznice tako problematične? Res je, da greznice delno pomagajo, da skrbimo za čisto okolje oziroma za vodotok, vendar še zdaleč ne očistijo odpadnih voda dovolj, saj skrbijo zgolj za zadrževanje usedljivih in plavajočih delcev. V greznicah, ki so zaprte in nimajo dotoka zraka, prihaja do anaerobnega gnitja, zaradi katerega se smrad vsebine greznice še povečuje – in ti smrdljivi plini v stiku z vodo dejansko tvorijo kisline, ki načenjajo kanalizacijske cevi. Da bi to težavo preprečili, je treba redno skrbeti za čiščenje greznic, ki je bilo včasih nujno na štiri, sedaj pa je že kar nekaj let obvezno vsaj enkrat na tri leta.
Kako poteka čiščenje? Poklicati je potrebno izvajalca komunalnih storitev, ki ima za praznjenje in čiščenje greznic vsa zakonska dovoljenja. Ta vsebino greznice izčrpa, poskrbi za čiščenje, ter odpadno goščo odpelje do osrednje čistilne naprave.

Drugo v isti kategoriji: