Slikar

The Mona Lisa.

Image via Wikipedia

Slikarstvo je zelo stara umetniška praksa, ki se je uveljavila že v paleolitiku. Slikar je bil v zgodovini istočasno spoštovan in zaničevan, odvisno od obdobja in kulture, v kateri je deloval. Slikar pa nikoli ni deloval sam, vedno je potreboval tudi umetniškega kritika, ki ga je bodisi naredil znanega bodisi ponižal med neznane.

Enhanced by Zemanta
Written by Matej December 8, 2011
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply