Zelena brežina

English: Grass in a field.
(Photo credit: Wikipedia)

Podjetje Biotec Šubic v svojih projektnih delih združuje vrhunske tehnološke rešitve z znanjem, ki je vsebovano že v sami naravi. Zelena brežina, ki jo izdelajo, se ponaša z vrhunsko obstojnostjo, estetsko dovršenostjo in predvsem z ohranjanjem osnovnih značilnosti okolja, v katerega se posega. Zelena brežina je precej bolj estetska kot zgolj betonska gradnja. Običajno na njej raste trava, lahko pa se nanjo zasadijo tudi druge rastline. Zanimivo je vedeti, da se lahko zelena brežina še toliko bolje utrdi in toliko bolje služi svojemu namenu prav zaradi rastlin, ki na njej rastejo. Tako recimo drevesa razrastejo prostran sistem korenin, ki dodatno utrdi podlago in preprečuje, da bi pa polzela in drsela po pobočju navzdol. Pri podjetju Biotec Šubic preučujejo osnovne zakonitosti naravnih sistemov, ki preprečujejo drsenje po pobočjih, to pa uspešno implementirajo v tehnološke rešitve, ki jih stranke pri njih naročajo. Zelena brežina je primer takšnega sodelovanja med podjetjem in naravo.

Enhanced by Zemanta

Drugo v isti kategoriji: