Psihoterapevt pomaga pri mnogih težavah

Terapije, ki niso namenjene telesu, temveč našemu psihičnemu zdravju, so pogosto spregledane. V sodobni družbi namreč marsikje še vedno velja, da psihoterapevt pomaga ljudem, ki so šibki. Slabičem, ki ne zmorejo tempa življenja. Vendar se psihoterapevt ne ukvarja zgolj z ljudmi, ki jih muči depresija in potrebujejo zdravljenje z antidepresivi. Psihoterapevt je predvsem sogovornik, ki s svojim strokovnim znanjem pomaga pri reševanju množice življenjskih težav. Kdo se najbolj pogosto odloči za obisk pri njem?

 

Komu pomaga psihoterapevt?

Psihoterapevt je primeren za vsakogar, ki sam pri sebi opazi, da ima težave s čustvi, s komunikacijo, z vzorci obnašanja … Pogosto se teh težav samo niti ne zavedamo, ali pa o njih ne želimo spregovoriti, tako da je psihoterapevt pogosto priporočen tudi s strani naših najbližjih – tistih, ki spremembe pri nas najbolj jasno opažajo.
Psihoterapija je pogosta med poslovneži in managerji, ki so pod velikim stresom (stres na delovnem mestu) in se jim včasih zdi, da nosijo vse breme delovanja podjetja na svojih plečih. To so posamezniki, ki pozabljajo, da so posamezniki – so pomembni, vendar ni vse odvisno od njih. Srečujejo se z izgorelostjo, stresom, z anksioznostjo in podobni stanji, ki pošteno načnejo njihovo kakovost življenja.
Psihoterapevt pogosto pomaga pri ljudeh, ki imajo težave z najrazličnejšimi odvisnostmi. Ne govorimo zgolj o alkoholizmu in prepovedanih drogah, temveč tudi o drugih vrstah odvisnosti, s katerimi se posamezniki skušajo rešiti iz čustvenih težav. To so lahko tudi resna stanja, ki ogrožajo poleg psihičnega tudi fizično zdravje – na primer mornje hranjenja.

Prav tako psihoterapevt pogosto pomaga vsem, ki jih v trenutnem življenju hromijo posledice preteklih izkušenj. To so lahko negativne izkušnje iz otroštva, iz preteklega partnerskega življenja in še marsikaj.

YouTube video

Kdaj k psihoterapevtu?

Če imate težave na psihičnem področju, pri katerih je potrebna strokovna pomoč, je psihoterapevt najboljša izbira. Reševati jih velja pričeti še preden pripeljejo tako daleč, da so potrebna zdravila. Pri tem ni pomembno, ali gre za otroke, najstnike, odrasle ali starostnike. Prav tako ni pomembno katerega spola smo, kakšen je naš družbeni status ali kakšna izobrazba. Ljudje, ki potrebujejo psihoterapijo so pogosto na videz zdravi, uspešni, dobro preskrbljeni – a kot vsi vemo zunanji videz pogosto ne pove resnice.

Drugo v isti kategoriji: