Blatniki, uporabna in estetska funkcija

Blatniki na vozili imajo uporabno in estetsko funkcijo na karoseriji avtomobila. Seveda se estetska, kot vse druge funkcije bistveno spreminja glede na vrsto vozila, namen uporabe in druge lastnosti. Tako so pri tovornih vozilih blatniki bistveno manj podvrženi estetskih zahtevam, kot pri osebnih vozilih, na drugi strani so bolj zahtevni glede uporabnih lastnosti.

Skozi razvoj avtomobilizma so se blatniki spreminjali z več vidikov. Blatniki so se skozi zgodovino avtomobilizma spreminjali skladno z razvojem . Prvi avto, na primer blatnikov sploh ni imel, ker jih preprosto ni potreboval, če njihovo namembnost ocenjujemo z vidika današnjih zahtev. Namembnost z vidika današnjih zahtev, zaradi katerih so bili za prvi avtomobil blatniki (http://www.silux.si/izdelki/karoserija/blatniki-robovi-boki/blatniki) nepomembni je predvsem hitrost. Poleg hitrosti, o nepomembnosti, ki bi jih blatniki na prvem avtomobilu imeli z vidika današnjih zahtev, je tudi s hitrostjo povezana aerodinamika. Blatniki so kasneje, v začetnih razvojnih fazah sveta avtomobilizma dobili svoje mesto na vozilih predvsem zaradi funkcije preprečevanja prenosa vode in drugih podobnih nezaželenih snovi, s ceste na vozilo. Samo osnovno funkcijo so blatniki nadgrajevali skladno z razvojnimi stopnjami avtomobila. Razvojne stopnje so v prvih razvojnih obdobjih bile predvsem v večanju hitrosti in njene sprejemljivosti. Znane so polemike, ki so pripeljale celo do na eni strani razkola razvojnega potenciala ene znamke ter na drugi strani nastanka nove avtomobilske znamke zaradi hitrosti. Polemika, ki je imela za posledico razkol razvojnega potenciala ene znamke, ter posledično nastanka nove avtomobilske znamke, je bila za današnje čase kratko malo smešna. Polemika je bila za današnje čase kratko malo bizarna, zaradi same hitrosti.

Blatniki so v naslednjih razvojnih fazah od enostavnih in predvsem funkciji namenjenih oblik, postali tehnično in oblikovno vedno bolj zahtevni. Pri tem so blatniki pridobivali na oblikovni funkciji.

Žarnice LED H7 so zelo prodajanje in iskane. Več o teh žarnicah pa v našem članku na to temo.

Drugo v isti kategoriji: