Društvo za fibromialgijo

Društvo za fibromialgijo in sindrom kronične utrujenosti združuje bolnike in svojce s fibromialgijo in sindromom kronične utrujenosti.  Okvirni program dela društva obsega medsebojno pomoč med člani, izobraževanje bolnikov, svojcev in strokovne javnosti, raziskovalno pomoč, pomoč pri uveljavljanju socialnovarstvenih pravic itd.

Pri sindromu kronične utrujenosti gre za dalj časa trajajočo utrujenost, ko bolnik ni več zmožen funkcionirati na nivoju kot pred boleznijo. Za fibromialgijo pa so  značilne boleče točke v mišicah. Pri SKU je bolj v ospredju utrujenost, pri fibromialgiji pa so bolj v ospredju bolečine.

Enhanced by Zemanta