PHP in MySQL

Vas zanima programski jezik PHP in podatkovne baze MySQL. Na povezavi si preberite koristne informacije o PHP-ju in MySQL-u. Obravnavane so osnove, tako sintaksa PHP-ja, spremenljivke, operatorji, polja, pogojni stavki, zanke, funkcije, delo z obrazci itd. Predstavljeni so tudi XML in pa uvod v objektno orientirano programiranje s PHP-jem.

Enhanced by Zemanta