Motorna olja so sestavljena iz baznega olja ter dodatkov

Primarna vloga motornih olj

Ključna vloga motornih olj za avtomobile je zagotavljanje nepretrganega tekočega mazalnega filma. S tem se bistveno zmanjša trenje, doseže pa se lažje gibanje delov motorja. Sekundarna naloga avtomobilskih motornih olj je odvajanje ter prenos toplote na motorni hladilni sistem. Praviloma je baznega olja od 75 do 95 %, ostali delež pripada različnim dodatkom in modifikatorjem, ki skrbijo za izboljšanje lastnosti olja.

Ključna vloga motornih olj za avtomobile je zagotavljanje nepretrganega tekočega mazalnega filma. S tem se bistveno zmanjša trenje, doseže pa se lažje gibanje delov motorja. Sekundarna naloga avtomobilskih motornih olj je odvajanje ter prenos toplote na motorni hladilni sistem.

Pri zagonu motorja nastajajo največje obrabe, ker še ni vzpostavljen mazalni film. Motor nekaj trenutkov po zagonu deluje brez zadostnega mazanja. To pa je vzrok za povečano trenje, posledično pa za večjo obrabo. Za povsem nemoteno delovanje avtomobilskega motorja je zato mazalno olje potrebno ves čas obnavljati.

Najpomembnejše lastnosti avtomobilskih motornih olj

Vsako motorno olje, ki je namenjeno mazanju motorjev vozila, mora imeti nekatere zelo natančno določene lastnosti. Najpomembnejše pa so zagotovo viskoznost, plamenišče, strdišče, oprijemanje kovinskih površin in zadostna stabilnost/odpornost in sposobnost izpiranja.

YouTube video

Viskoznost avtomobilskih motornih olj se določa glede na to, kako tekoče je olje oziroma kakšno gostoto ima. Je najbolj pomembna lastnost olja ter se spreminja glede na temperaturo. Plemenišče pomeni tisto temperaturo, pri kateri olje oddaja hlape, ki se lahko vžgejo. Takšna temperatura mora biti praviloma čim višja; običajno nad 220 stopinjami Celzija. Strdišče pa je temperatura, pri kateri olje ni več v tekočem stanju. Takšna temperatura pa mora biti kar se da nizka.

Pri izbiri ustreznega avtomobilskega motornega olja moramo biti pozorni tudi na proizvajalca oziroma na blagovno znamko. Vidnejši znamki za motorna olja sta zagotovo tudi Castrol in Aral.

Drugo v isti kategoriji: