DENARNA TEORIJA

Denarna teorija obravnava denar v narodnem gospodarstvu in je tako del makroekonomije. Koristno je poznati denarno teorijo, da bi lahko razumeli denarno politiko. Osnovna predpostavka denarne teorije je, da imata ponudba denarja in povpraševanje po njem pomemben vpliv na gospodarstvo. Denar je kot institucija nadvse koristno družbeno sredstvo, ki ga lahko primerjamo z najmodernejšimi stroji moderne industrije, vendar to ne velja za denar kot konkretno stvar. Spreminjanje njegove količine, na primer večanje, ne bo prispevalo k blagostanju družbe.  Denar se lahko uniči ali odpravi, samo če uničimo ali odpravimo ljudi.

Skupna količina denarja v obtoku je bistveno večja od začetne količine denarja, ki ga je izdala centralna banka. To omogoča denarno poslovanje v gospodarstvu ob sorazmerno skromni količini zlata.  V takšnih okoliščinah, ko je v obtoku veliko več denarja kot znašajo rezerve zlata v emisijski banki, je nujno zaupanje gospodarskih osebkov v denar in s tem v trdnost gospodarstva. Če se pojavi nezaupanje ali panika in bi večje število imetnikov bankovcev le-te želelo zamenjati za zlato, banka tega ne bi zmogla pokriti z zlatimi rezervami in denarni sistem bi se porušil.  Dobre lastnosti sistema zlate valute, ki je v raznih variantah veljal do svetovne gospodarske krize 1929-32 so naslednje:

  • bankovcem je zagotavljal vrednost, enako vrednosti zlata, saj je imetnik bankovca le-tega vselej lahko zamenjal za zlato;
  • zagotavljal je pretok zlata iz dežele v deželo kot avtomatizem;
  • to je zahtevalo od posameznih držav, da so pazile na izdajanje denarja in njegovo kupno moč, ker so sicer prihajali bankovci v zameno za zlato, zlato je odtekalo iz države in država je morala krčiti količino denarja;
  • omogočil je mednarodno trgovino, ker je zamenljivost bankovcev za zlato zagotovila zaupanje v denar

Drugo v isti kategoriji: