PHP in MySQL

The PHP logo displaying the Handel Gothic font.

Image via Wikipedia

Vas zanima programski jezik PHP in podatkovne baze MySQL. Na povezavi si preberite koristne informacije o PHP-ju in MySQL-u. Obravnavane so osnove, tako sintaksa PHP-ja, spremenljivke, operatorji, polja, pogojni stavki, zanke, funkcije, delo z obrazci itd. Predstavljeni so tudi XML in pa uvod v objektno orientirano programiranje s PHP-jem.

Enhanced by Zemanta
Written by Matej July 7, 2011
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply